top of page

ÖPPNINGSBARA  TAKTYPER ÖVERSIKT

Översikt taktyper: Text

HORISONTELLA PERGOLA

Här är de raka pergolataken med flat design. De finns fristående, med vägginfästning och för inbyggnad.

20220809_122751.jpg

VINKLINGSBART LAMELLTAK

Med vinklingsbara lameller får man naturlig ventilation med tillförsel av frisk luft och kan släppa ut överskottsvärme. Samtidigt kan man styra mängden solljus och skugga i pergolan. När det regnar kan man stänga taket med fjärrkontroll eller ha automatik som stänger taket.

VRIDÖPPNANDE LAMELLTAK -
LAMELLER SOM SKJUTS ÅT SIDAN OCH ROTERAR I EN SAMTIDIG RÖRELSE. 

Lamellerna vinklas upp och skjuts till sidan i samma rörelse. Dvs taket kan inte när det är stängt, utföra fristående lamellvinkling till olika vinklar. Vid maximal öppning står lamellerna rakt upp och parkerade tillsammans längs ena sidan. Ger dig möjligheten att likt ett markistak öppna upp terrassen helt för solen.

BRERA P_16 IMG.jpg
Pergola D4.jpg

VINKLINGSBART OCH ÖPPNINGSBART LAMELLTAK MED SEPARERADE RÖRELSER

En mix av de bägge ovanstående funktionerna. När taket är fördraget så kan det vinkeljusteras upp till önskad vinkel (0-120 grader) för vädring och ljus/skugga. Taket körs till sidan med stående lameller genom ett separat kommando. Taket kan alltså stå vinklat rakt upp med lameller jämnt fördelade över hela taket som en traditionell pergola och ett vinklingsbart lamelltak.

HORISONTELLT MARKISTAK MED VÄLVDA BÅGAR FÖR VATTENAVRINNING

Markistaket hålls sträckt och välvt med insydda valvbågar som gör att regnvattnet rinner av taket och ut till hängrännorna i ramkonstruktionen. Hela taket kan öppnas upp och vikas ihop vid ena sidan av pergolan.

20220815_163458.jpg
20220804_092241.jpg

HORISONTELLT MARKISTAK MED DISTANSER FÖR VATTENAVRINNING ÅT SIDORNA

Markisduken har veck som lutar omväxlande åt två håll och leder regnvatten ut till sidorna.

Fundera över vilken funktion du behöver och vilket utseende du vill ha på ditt terrasstak!

Översikt taktyper: Produkter

LUTANDE PERGOLA

Här är de lutande pergolataken. Lutningen anpassas efter t.ex. en takvinkel eller för god vattenavrinning.

Lundegård 11.jpg

SPÄNT, IHOPVIKANDE SADELTAK SOM FÖRVARAS I MITTEN OCH VECKLAS UTÅT.

Pergolans markiser sitter rygg mot rygg under små skyddstak i mitten. Takdukarna kan manövreras var för sig efter önskemål. Flera kan monteras i sidled för extra stora ytor. Sidorna på ramverket kan förses med olika sorters sidoskydd. De insydda dukprofilerna kan förses med LED-belysning.

SPÄNT, IHOPVIKANDE MARKISTAK MED VATTENTÄT DUK OCH EGET SKÄRMTAK.

Vattentät duk som körs in och viks ihop under ett litet skyddande tak. Den klassiska typen för restauranger och uteserveringar som behöver tålig duk och vattentät funktion. Olika pergolamodeller har olika lösningar för vattenavledningen.  Har insydda profiler som kan förses med LED-belysning.

Halmstad frösakull 03.jpg
IMG_4348.jpg

FRISTÅENDE PULPETTAK - PERGOLA MED LUTANDE MARKISTAK.

Vattentät och vindtålig PVC-duk som finns i olika kulörer med eller utan ljusgenomsläpp. Integrerad takavvattning med hängränna och stolpar med stuprörsfunktion.

Har du frågor om vårt utbud? Kontakta oss idag, vi hjälper gärna till.

Översikt taktyper: Produkter
Översikt taktyper: Text
bottom of page