top of page
20230501_145646.jpg

INTEGRA MODELL 5
(ISTDR)

Tekniska egenskaper:

Vindklass 5 (EN13561:2015)
Fristående el. väggmonterad.
Lameller: Vinklingsbara 0-120 grader
och sidoskjutbara för taköppning. 
Kan även fås med lameller som
öppnar från mitten och utåt på två håll. 
Ramen förberedd för integrerade vindväggar. 

Modulstorlek     
Max 721 cm tvärs lamellerna
Max 500 cm längs lamellerna
Höjd pelare max: 300 cm

Pelarmått: 20x20cm
Bjälkmått: 20x27cm
Kan utökas med fler moduler
till större enhet med gemensam pelare.

Integra 5 Lamelltak: Produkter
Integra 5 Lamelltak: Pro Gallery
Integra 5 Lamelltak: Text
bottom of page