top of page

PERGOLA MED ÖPPNINGSBART LAMELLTAK

För naturlig ventilation och reglering av dagsljus och skugga.

BASMODELL 3 MED VRIDBARA LAMELLER (JUSTERBAR VINKLING)

Stillastående lameller som vinklas valfritt 0-140 grader för sol, skugga, luftning eller regntätt tak.

Spesso 8.jpg
20220809_153111_edited.jpg

BASMODELL 4 MED SIDOSKJUTBARA LAMELLER (ÖPPNAR/STÄNGER TAKET)

Lamellerna öppnar och stänger taket samtidigt som de vrider sig mellan stängt och stående läge.

INTEGRA 5 - VRIDBARA & SIDOSKJUTBARA LAMELLER

Fullt utkörda lameller kan vridas 0-120 grader. Helt öppna kan de även skjutas åt sidan.

20230610_172602_edited.jpg
Lamelltak Öppningsbara: Produkter

Referens: Sällskapet i Skövde

Ett spännande projekt där två olika typer av lamelltak har varvats,
6st med skjutbara och 4st med vridbara lameller. 

Lamelltak Öppningsbara: Video
bottom of page